Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (HE 244/2018 vp; EV 203/2018 vp)

HE 244/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, lain perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta sekä lain tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä helmikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.