Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta (HE 250/2018 vp; EV 209/2018 vp)

HE 250/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Tuula Majuri, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain turvallisuustutkintalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.