Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/175

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp; EV 206/2018 vp)

HE 238/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Antti Leinonen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150264
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, lain asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta ja lain osuuskuntalain 16 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen