Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi (HE 151/2018 vp; EV 127/2018 vp)

HE 151/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.