Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/210

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 280/2018 vp; EV 215/2018 vp)

HE 280/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Mervi Kuittinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530445
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen