Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 280/2018 vp; EV 215/2018 vp)

HE 280/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Mervi Kuittinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530445

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.