Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Meksikon yhdysvaltojen hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138

Asia
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaiselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Roy Erikssonille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Meksikon välinen lentoliikennesopimus.

Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Roy Erikssonin allekirjoittamaan Suomen ja Meksikon välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.