Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Markku Tapio Laine ja hovioikeudenneuvos Arna Silja Kristiina Harenko Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Minna Kristiina Koskinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Juha Petri Tykkyläinen Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Erja Leena Marjatta Vihinen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Mira Maren Koivumaa

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Markku Tapio Laineen 1.3.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Arna Silja Kristiina Harengon 1.3.2019 lukien, Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Minna Kristiina Koskisen 1.6.2019 lukien, Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Juha Petri Tykkyläisen 1.3.2019 lukien, Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Erja Leena Marjatta Vihisen 1.3.2019 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Mira Maren Koivumaan 1.4.2019 lukien

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.