Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/162

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 211/2018 vp; EV 256/2018 vp)

HE 211/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150224
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta ja lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.