Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/54

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 86/2018 vp; EV 230/2018 vp)

HE 86/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Aino Still, Lakimies, esittelijä p.029 5342041
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen