Viran täyttäminen OM/2019/53

« Tasavallan presidentin esittely 17.5.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden kolmen vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Patrick Philippe Jérôme Palmroos ja hovioikeuden asessori, hovioikeuden esittelijä Anne Maria Saranpää Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Katja Maria Sorsimo Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marko Petteri Ahlstedt, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Katariina Piitulainen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Merja Maria Tuulikki Majanen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Heli Kaarina Virolainen, määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Riitta Liisa Aurelius ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Eeva Katariina Tarkkanen
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Patrick Philippe Jérôme Palmroosin 1.6.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hovioikeuden asessorin, hovioikeuden esittelijä Anne Maria Saranpään 1.9.2019 lukien, Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Katja Maria Sorsimon 1.6.2019 lukien, Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Marko Petteri Ahlstedtin 1.6.2019 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Katariina Piitulaisen 1.6.2019 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Merja Maria Tuulikki Majasen 1.6.2019 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin ensiksi täytettävään virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Heli Kaarina Virolaisen 1.6.2019 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Riitta Liisa Aureliuksen 1.6.2019 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Eeva Katariina Tarkkasen 1.6.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.