Valtioneuvoston asetus PLM/2019/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Timo Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5140119
Asia
Asetuksessa säädettäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisällöstä, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajien näyttökokeesta. Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen