Valtioneuvoston asetus PLM/2019/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Timo Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5140119
Asia
Asetuksessa säädettäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisällöstä, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajien näyttökokeesta. Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.