Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Ministeri
Antti Kaikkonen

Esittelijä
Timo Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5140119

Asia
Asetuksessa säädettäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisällöstä, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajien näyttökokeesta. Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.