Valtioneuvoston asetus PLM/2019/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Timo Tuurihalme, p. 029 5140119

Asia

Asetuksessa säädettäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisällöstä, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajien näyttökokeesta. Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2019.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.