Hallituksen esitys YM/2019/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 16/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Ville Koponen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250132
Asia
Muutetaan avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia siten, että alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärä nostetaan 10 prosentista 15 prosenttiin asuntohankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Alimman tukiluokan mukaisilla avustuksilla tuetaan etupäässä opiskelijoille ja nuorille tarkoitettujen asuntojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista. Esityksen tarkoituksena on lisätä näiden asuntojen tuotantoa. Muita avustuksen myöntämiselle asetettuja ehtoja ei muutettaisi. Avustukset myönnetään valtion asuntorahaston varoista, ja avustusvaltuuden suuruudesta päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä. Lakimuutos perustuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan ja on tarkoitettu tulemaan voimaan marraskuun alussa 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Lisäämällä kohtuuhintaisten opiskelija- ja nuorisoasuntojen määrää parannettaisiin opiskelijoiden ja nuorten asumistasoa kasvukeskuksissa. Muutos ei edellytä avustusvaltuuden nostamista, vaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotannon lisääminen voidaan toteuttaa nykyisen valtuuden puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen