Valtioneuvoston päätös OKM/2019/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston päätös Kansallisgallerialle osoitettavasta valtion vastinrahasta vuonna 2019

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Tiina Eerikäinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330081
Asia
Esitetään, että valtioneuvosto vahvistaisi Kansallisgallerian pääomittamisen periaatteiden mukaisesti Kansallisgallerian 31 päivän elokuuta 2017 ja 31 päivään elokuuta 2019 välisenä aikana keräämän yksityisen pääoman määräksi 129 619,77 euroa ja päättäisi Kansallisgallerian peruspääomaan kohdennettavan valtion vastinrahan määräksi 324 049,43 euroa. Lisäksi esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö oikeutetaan tekemään päätös Kansallisgallerialle osoitettavasta valtion vastinrahoituksesta liitteen 3 mukaisesti.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen Kansallisgallerialle osoitettavasta valtion vastinrahasta vuonna 2019 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2015 ja vuoden 2016 talousarviossa momentille 29.80.59 Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) on myönnetty molempina vuosina kymmenen miljoonan euron määräraha. Momentin päätösosan mukaan määrärahaa saa käyttää Kansallisgallerian säätiön pääoman maksamiseen. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että yksityiset rahoittajatahot osallistuvat pääomittamiseen. Valtion osuus pääomittamiseen on suhteessa (5:2) yksityisiltä rahoittajatahoilta kerättävään pääomaan. Kansallisgalleria oli 31 päivään elokuuta 2017 mennessä kerännyt valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia yhteensä 2 734 939 euroa. Sen perusteella Kansallisgallerialle on maksettu valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Kansallisgalleriasta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettuun peruspääomaan yhteensä 6 837 348 euroa vuoden 2016 talousarvion momentin 29.80.59 määrärahasta. Jäljelle jäävä määräraha, yhteensä 3 162 652 euroa jäi käyttämättä. Vuoden 2015 valtion vastinrahoitukseen kohdennettu 10 miljoonan euron kaksivuotinen siirtomääräraha budjetoitiin uudelleen muuttumattomin ehdoin valtion vuoden 2017 talousarviossa vuodelle 2017. Vuoden 2017 III lisätalousarviossa määräraha muutettiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi siten, että vastinraha on käytettävissä vuoden 2019 loppuun. Kansallisgalleria on 1 päivän syyskuuta 2017 ja 31 päivän elokuuta 2019 välisenä aikana kerännyt valtion vastinrahaan oikeutettavia lahjoituksia yhteensä 129 619,77 euroa. Sen perusteella Kansallisgallerialle maksetaan Kansallisgalleriasta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettuun peruspääomaan 324 049,43 euroa momentin 29.80.59 määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen