Valtioneuvoston asetus MMM/2019/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Jukka Mirvo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162468
Asia
Ehdotetaan, että saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen (1089/2016) 3 §:ää muutettaisiin siten, että asetus olisi voimassa toistaiseksi. Nykyiset saaristokunnat ja saaristo-osakunnat säilyisivät ennallaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Saaristolisiä maksetaan valtion talousarvion momentilta 28.90.30. Asetusehdotuksella ei olisi vaikutusta saaristolisien nykyiseen jakautumiseen saaristokuntien ja saaristo-osakuntien kesken.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen