Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 VN 82/2019

Istunnon ajankohta 30.12.2020 10.30 | Paikka: Helsinki

30.12.2020 11.53 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, Hallitusneuvos p.029 5140410

Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Uzbekistaniin *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö