Käyttösuunnitelman vahvistaminen LVM/2019/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2020 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295342605
Asia
Valtioneuvosto vahvistaisi valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman varainhoitovuodelle 1.1.–31.12.2020 liitteen 2 mukaisesti. Valtion televisio- ja radiorahastoon siirretään valtion vuoden 2020 talousarvion momentilta 31.20.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) 532 112 000 euroa, jotka käyttösuunnitelmassa osoitetaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen. Liikenne- ja viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan 50 000 euron kustannukset rahaston hallinnoinnista. Liikenne- ja viestintävirastolle osoitetaan television teräväpiirtosiirtymän viestintään 445 000 euroa ja liikenne- ja viestintäministeriölle 100 000 euroa televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen. Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 a §:n mukaisten ennakkoarviointien ja asiantuntijakuulemismenettelyn kustannuksiin esitetään varattavaksi 150 000 euroa. Yleisradio Oy:lle osoitettava määräraha katetaan määrärahasiirrolla valtion talousarviosta rahastoon. Muut käyttösuunnitelman mukaiset menot katetaan rahaston vuoden 2020 alkusaldosta, joka koostuu aiemmista televisiomaksusuorituksista.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman varainhoitovuodelle 1.1.–31.12.2020 liitteen 2 mukaisesti (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen