Virkavapauden myöntäminen TEM/2019/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvokselle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Heidi Nummela, Henkilöstö-ja hallintojohtaja p.+35 8295047988
Asia
Hallitusneuvos Tiina Korhonen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta hallitusneuvoksen virasta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022 määräaikaisen TE-toimiston johtajan tehtävän hoitamista varten Uudenmaan TE-toimistossa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Tiina Korhoselle palkatonta virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen virasta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022, kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun virkavapaan perusteena oleva tehtävä jatkuu
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen