Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2019/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 79/2019 vp; EV 76/2019 vp)

HE 79/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta, lain valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta ja lain valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen