Neuvottelukunnan asettaminen STM/2019/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Biotekniikan neuvottelukunnan asettaminen 1.1.2020–31.12.2022 väliseksi toimikaudeksi

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Helena Korpinen, Hallitussihteeri p.029 5163317
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö varajäsenenä erityisasiantuntija Elina Ekokoski, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: erityisasiantuntija Marja Ruohonen-Lehto, ympäristöministeriö varajäsenenä ylitarkastaja Katileena Lohtander-Buckbee, Suomen ympäristökeskus Jäsenet ja varajäsenet: erityisasiantuntija Sanna Viljakainen, maa- ja metsätalousministeriö varajäsenenä erikoistutkija Vesa Joutsjoki, Luonnonvarakeskus neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen, työ- ja elinkeinoministeriö varajäsenenä kehittämispäällikkö Anni Kaukoranta, työ- ja elinkeinoministeriö johtava asiantuntija Jari Jalava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varajäsenenä johtava tutkija Kati Kristiansson, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedeasiantuntija Marko Uutela, Suomen Akatemia varajäsenenä tiedeasiantuntija Annika Raitala, Suomen Akatemia ryhmäpäällikkö Jussi Jäntti, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy varajäsenenä johtava tutkija Anneli Ritala, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri varajäsenenä ylilääkäri Sirpa Leppä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri professori Teemu Teeri, Helsingin yliopisto varajäsenenä professori Paula Elomaa, Helsingin yliopisto yliopistonlehtori Helena Siipi, Turun yliopisto varajäsenenä professori Tero Soukka, Turun yliopisto professori Arto Mannermaa, Itä-Suomen yliopisto varajäsenenä professori Anna-Liisa Levonen, Itä-Suomen yliopisto toimitusjohtaja Saara Hassinen, Terveysteknologia ry varajäsenenä toiminnanjohtaja Minna Anttonen, Suomen syöpäpotilaat ry asiamies Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry varajäsenenä tutkimuspäällikkö Jari Vehmaanperä, Royal Oy professori Johanna Arola, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim varajäsenenä aluekoulutuspäällikkö Kati Elima, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim asiantuntija Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry varajäsenenä metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijat: Neuvottelukunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Sihteerit: Neuvottelukunta voi ottaa kaksi sivutoimista sihteeriä. Määräaika: 1.1.2020–31.12.2022
Esitys
Valtioneuvosto asettaa biotekniikan neuvottelukunnan 1.1.2020–31.12.2022 väliseksi toimikaudeksi
Vaikutukset
KUSTANNUKSET: Neuvottelukunnan menot maksetaan momentilta 33.01.01
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio