Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta (HE 95/2019 vp; EV 73/2019 vp)

HE 95/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Joni Komulainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163453
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta ja lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen