Virheen korjaus VM/2019/220

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaukseen (HE 66/2019 vp; EV 69/2019 vp) liittyvän lain voimaantuloajankohdan korjaaminen siten, että lakia on mahdollista soveltaa suunnitellulla tavalla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Asia
Valtioneuvostolle esiteltiin 19.12.2019 eduskunnan vastaus hallituksen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta (HE 66/2019 vp; EV 69/2019 vp). Tasavallan Presidentti vahvisti lait 19 päivänä joulukuuta 2019 ja määräsi lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Tarkoituksena on kuitenkin ollut, että laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muutos tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020. Virheen korjaamiseksi valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentin 19.12.2019 tekemä päätös nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muutoksen osalta poistettaisiin ja että laki vahvistettaisiin tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti poistaa 19.12.2019 tekemänsä päätöksen siltä osin kuin siinä on määrätty laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen