Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 63/2019 vp; EV 81/2019 vp)

HE 63/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen