Valtioneuvoston asetus OKM/2019/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Marjaana Larpa, Hallitussihteeri p.+35 8295330350
Asia
Varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 1 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että päiväkodissa yhtä kasvattajaa kohden kolme vuotta täyttäneitä, yli viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia voisi olla seitsemän nykyisen kahdeksan sijaan. Pykälän muita momentteja ei ehdoteta muutettavaksi. Ehdotus toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan ”toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).” Ehdotuksen keskeisin tavoite on parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Myös henkilöstön hyvinvointi paranee. Asetusehdotus ja sen taloudelliset vaikutukset on huomioitu valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä ja vuosia 2020–2023 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020, eli samaan aikaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poiston kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotettu muutos merkitsisi lisäystä peruspalvelujen valtionosuuksiin (momentti 28.90.30). Vuonna 2020 valtionosuuksiin lisättäisiin 6,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 5/12 täysistä kustannuksista. Muutoksen on ehdotettu tulevan voimaan 1.8.2020, jolloin toimintavuotta on jäljellä 5 kuukautta. Vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin lisättäisiin 16 miljoonaa euroa vuosittain. Koska kyseessä on kunnille laajeneva tehtävä, valtionosuus kattaa kustannuksista 100 prosenttia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen