Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2019/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 70/2019 vp; EV 66/2019 vp)

HE 70/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rehulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen