Virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirto VNK/2019/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Erityisasiantuntijan viran siirto sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön 1.1.2020 lukien

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia
Valtioneuvosto voi siirtää ministeriöön perustetun viran ministeriöiden toimialajaon muutosta vastaavasti toiseen ministeriöön. Virka ja virkamies voidaan siirtää ilman virkamiehen suostumusta vain, jos siirto ei vaikuta virkamiehen vapauteen valita asuinpaikkaansa. Ministeriöiden toimialajaon muutoksiin siirtyvät siirrot esittelee valtioneuvoston kanslia. Sisäministeriö on tehnyt valtioneuvoston kanslialle esityksen, että työ- ja elinkeinoministeriön työvoimaperäisten maahanmuuton hallinnon tehtäviin siirretään maahanmuutto-osaston erityisasiantuntija Tero Mikkola virkoineen 1.1.2020 lukien. Sisäministeriö on saanut Mikkolalta suostumuksen siirtoon.
Esitys
Valtioneuvosto päättää siirtää erityisasiantuntijan virkoineen sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön 1.1.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen