Valtioneuvoston tiedonanto VNK/2019/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta

VNT 2/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.