Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen

« Tasavallan presidentin esittely 7.2.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Seppo Tanninen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530224
Asia
Suurlähettiläs, edustuston päällikkö Mikael Antellille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Mari Fröbergille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehty sopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs, edustuston päällikkö Mikael Antellin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Mari Fröbergin allekirjoittamaan Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 säännön muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja hyväksyy sanotun sopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.