Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen VM/2020/18

« Tasavallan presidentin esittely 7.2.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Ministeri

Katri Kulmuni

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, p. +35 8295530224

Asia

Suurlähettiläs, edustuston päällikkö Mikael Antellille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Mari Fröbergille myönnetään valtuudet allekirjoittaa Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehty sopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs, edustuston päällikkö Mikael Antellin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Mari Fröbergin allekirjoittamaan Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 säännön muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja hyväksyy sanotun sopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.