Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 14.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96-103 §:n soveltamisen jatkamisesta

A 14/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi 25.3.2020 asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta (139/2020). Asetuksen voimassaolo päättyy 13.4.2020. Valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetään terveydenhuollon työvelvollisista. Valmiuslain 96 §:ssä säädetään työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, 97 §:ssä työmääräyksestä, 98 §:ssä työmääräyksen antamisen rajoituksista, 99 §:ssä työmääräystä annettaessa huomioon otettavista seikoista, 100 §:ssä työvelvollisuussuhteesta, 101 §:ssä työvelvollisuussuhteen ehdoista, 102 §:ssä työnantajan tietojenantovelvollisuudesta ja 103 §:ssä työvelvollisuusrekisteristä. Tällä asetuksella ehdotetaan jatkettavaksi edellä mainittujen valmiuslain säännösten käyttöä ja soveltamista. Valtioneuvosto katsoo ne edelleen välttämättömiksi tämän hetkisessä tilanteessa ja oikeasuhtaisiksi covid-19 -pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi sekä erityisesti tehohoito- ja muiden henkilöresurssien riittävyyden varmistamiseksi. Asetusta on tarkoitus soveltaa 14.4.2020 alkaen. Asetus on voimassa 13.5.2020 asti.

 

Ruotsinkielinen muistio lisätty 2.4.2020

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96-103 §:n soveltamisen jatkamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen