Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/19

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (HE 70/2020 vp; EV 146/2020 vp)

HE 70/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta ja lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.