Viran täyttäminen OM/2020/162

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Bettina Patricia Kermann, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jatta Marianna Rinta-Hoiska, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Mika Juhani Paavilainen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Mira Maaria Kallatsa, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Marketta Välimaa ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Pasi Tapio Mäkelä Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemi

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin ensimmäiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Bettina Patricia Kermannin, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Jatta Marianna Rinta-Hoiskan, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Mika Juhani Paavilaisen, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Mira Maaria Kallatsan, viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Hanna Marketta Välimaan ja kuudenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Pasi Tapio Mäkelän; kaikki 1.1.2021 lukien ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Anna-Leena Kiviniemen 1.1.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.