Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/137

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 191/2020 vp; EV 168/2020 vp)

HE 191/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150266
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen