Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2020 vp, EV 11/2021 vp)

HE 258/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen