Ministerityöryhmät VNK/2021/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmien kokoonpanot

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia

Tasavallan presidentti on myöntänyt eron opetusministeri Jussi Saramolle sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle ja nimittänyt uudeksi opetusministeriksi Li Anderssonin sekä uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi Hanna Sarkkisen.

 

Muutokset työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän, ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän, sote-ministerityöryhmän, osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän, lapsi- ja nuorisopoliittisen ministerityöryhmän, oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän, Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän sekä sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmän kokoonpanoissa.

 

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja on työministeri Tuula Haatainen

Työryhmän muut jäsenet ovat:

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Valtiovarainministeri Annika Saarikko

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Sisäministeri Maria Ohisalo

Opetusministeri Li Andersson

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

 

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja on ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Työryhmän muut jäsenet ovat:

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

 

Sote-ministerityöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Työryhmän muut jäsenet ovat:

Kuntaministeri Sirpa Paatero

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Valtiovarainministeri Annika Saarikko

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

 

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja on opetusministeri Li Andersson.

Työryhmän muut jäsenet ovat:

Työministeri Tuula Haatainen

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

Sisäministeri Maria Ohisalo

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

 

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja on tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

Työryhmän muut jäsenet ovat:

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

 

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä

Työryhmän puheenjohtajana on oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Työryhmän muut jäsenet ovat

Kuntaministeri Sirpa Paatero

Sisäministeri Maria Ohisalo

Opetusministeri Li Andersson

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

 

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja on valtiovarainministeri Annika Saarikko

Työryhmän muut jäsenet ovat:

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Opetusministeri Li Andersson

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

 

Sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmä

Seurantaryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Seurantatyöryhmän muut jäsenet ovat:

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Sisäministeri Maria Ohisalo

Esitys
Valtioneuvosto myöntää Jussi Saramolle eron työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän ja Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän jäsenyydestä ja määrää hänen tilalleen ministeri Anderssonin. Lisäksi valtioneuvosto myöntää Jussi Saramolle eron osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän puheenjohtajuudesta sekä määrää hänen tilalleen puheenjohtajaksi ministeri Anderssonin. Valtioneuvosto myöntää Jussi Saramolle eron myös ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän jäsenyydestä ja määrää hänen tilalleen ministeri Sarkkisen. Samalla valtioneuvosto myöntää eron Aino-Kaisa Pekoselle oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmästä ja määrää hänen tilalleen ministeri Anderssonin. Lisäksi valtioneuvosto myöntää eron Aino-Kaisa Pekoselle sote-ministerityöryhmän sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ministerityöryhmän jäsenyydestä ja määrää hänen tilalleen ministeri Sarkkisen. Lisäksi valtioneuvosto myöntää eron Aino-Kaisa Pekoselle sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmän puheenjohtajuudesta ja määrää hänen tilalleen puheenjohtajaksi ministeri Sarkkisen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen