Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vanhusasiavaltuutetusta (HE 82/2021 vp; EV 113/2021 vp)

HE 82/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150078
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vanhusasiavaltuutetusta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä elokuuta 2021 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen