Arviomäärärahan ylitys TEM/2023/129

« Raha-asiainvaliokunta 21.9.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Momentin 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen arviomäärärahan ylittäminen

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtaja Jukka Nummikoski, p. +358 295 047 333

Asia

Momentille 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen on myönnetty määrärahaa talousarviossa 465 488 000 euroa. Momentin perustelujen päätösosassa momentille on myönnetty valtuutta niin, että vuonna 2023 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 470 482 000 eurolla. Määrärahasta on käytetty elokuun alussa kirjanpidon mukaan 161,3 milj. euroa. Business Finland arvioi toukokuussa 2023 VM:n pyynnöstä mahdollisia pakollisia määrärahan lisäystarpeita syksyn lisätalousarvioon liittyen. Tuolloin arvioitiin, että avustusmäärärahat tulevat loppumaan, mikäli seuraavan lisätalousarvion voimaantulo ajoittuu loppuvuoteen 2023. Business Finlandin mahdollisuudet vaikuttaa hankkeiden etenemiseen ja maksatushakemusten saapumiseen ovat vähäiset. Maksatusten ennustaminen on tämän takia erittäin haastavaa. Hakemalla ylityslupaa avustusmäärärahoihin halutaan varmistua, ettei maksatuksissa tapahdu loppuvuonna keskeytyksiä, joista aiheutuisi asiakkaille kohtuutonta taloudellista haittaa. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että talousarviovuoden 2023 arviomäärärahamomentti 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen voidaan ylittää yhteensä 23 800 000 eurolla.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Käytettävissä olevan määrärahan loppuminen keskeyttää TKI-tukien maksatusprosessien ja hankkeiden edistymisen, mikä hidastaa hankkeiden valmistumista ja osaltaan vaarantaa TKI-tavoitteiden saavuttamisen.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.