Arviomäärärahan ylitys TEM/2023/104

« Raha-asiainvaliokunta 21.9.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Momentin 32.20.83 Lainat tutkimus ja innovaatiotoimintaan arviomäärärahan ylittäminen

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtaja Jukka Nummikoski, p. +358 295 047 333

Asia

Momentille 32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan on myönnetty määrärahaa vuoden 2023 talousarviossa 157,2 milj. euroa. Määrärahasta on käytetty elokuun alussa kirjanpidon mukaan 103,4 milj. euroa. Määrärahan poikkeuksellisen suureen kysyntään on vaikuttanut yhtäältä vuoden 2022 rahoituspäätöksien painottuminen loppuvuoteen, minkä vuoksi lainojen ennakkomaksuja siirtyi vuodelle 2023 maksettavaksi ja toisaalta vuoden 2023 lainavaltuuksien suuri menekki. Kuluvana vuonna on tehty myös määrältään suuria lainapäätöksiä, mikä on näkynyt suurina lainaennakkomaksuina. Lisäksi kuluvan vuoden lisätalousarvioaikataulut ovat olleet poikkeukselliset, eikä määrärahatarkistuksia ole voitu tehdä alkuvuonna lisätalousarviomenettelyn kautta. Ennusteen mukaan määrärahat loppuvat syyskuun lopussa, joten määrärahat eivät tule riittämään seuraavaan lisätalousarvion voimaan tuloon saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että talousarviovuoden 2023 arviomäärärahamomentti 32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan voidaan ylittää 40 000 000 eurolla.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Määrärahan loppuminen aiheuttaa lainoja koskevan päätösprosessin pysäyttämisen, mikä heikentää pitkän aikavälin tuottavuuden nousua ja taloudellisen aktiviteetin edistymistä.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.