Vuokrasopimus PLM/2023/81

« Raha-asiainvaliokunta 21.9.2023 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen edelleenvuokraussopimuksen tekeminen koskien Puolustusvoimien toimitilaa pääkaupunkiseudulla

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyrki Rihu, p. 029 5140029

Asia

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 28.8.2023 Puolustuskiinteistöjen kanssa pääkaupunkiseudun toimitiloja koskevan ehdollisen edelleenvuokrasopimuksen (44528). Puolustuskiinteistöjen hallitus on hyväksynyt kyseisen ehdollisen edelleenvuokrasopimuksen 29.8.2023. Edelleenvuokraukseen liittyvä hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.6.2024. Sopimuksien mukainen vuokra-aika alkaisi 1.7.2024.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Toiminnalliset: Vuokrattavaa toimistokiinteistöä käytetään puolustusvoimien pääkaupunkiseudun toimintojen uudelleenjärjestelyihin. Edelleenvuokraaminen edellyttää vuokrattavan kohteen laajaa peruskorjausta tilojen, rakenteiden ja teknisten järjestelmien osalta. Peruskorjauksen jälkeen tilat tulevat vastaamaan paremmin käyttäjän tulevia tarpeita. Rakennusinvestointi toteutetaan Leijonaverkot Oy:n hankkeena. Käyttäjän toiminta ja sen edellyttämät turvallisuusmääräykset ovat ohjanneet suunnittelua, joten Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptia ja vaikuttavuusarviointia on voitu soveltaa vain joiltain osin. Hankkeen huoneistoala on 3 516 m2. Taloudelliset: Edelleenvuokraukseen liittyvän rakennushankkeen tavoitehinta-arvio on 17 360 000 € (sis. alv:n osuuden 3 360 000 €, hintataso 7/2023). Hankkeessa perusparannetaan tilaa, jonka ra-kentamisesta aiheutuu kokonaisvuokrakuluja 2 401 400 €/v (sis. alv osuuden 464 787 €/v). Hankkeen valmistuttua 30.6.2024 tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä 3 468 689 €/v (sis. alv osuuden 671 359 €/v), joka tarkoittaa 82,21 €/htm2/kk. Edelleenvuokrauksesta joh-tuen vuokrat ja erilliskorvaukset sisältävät Senaatti-konsernin 2% manageerausmaksun. Hankkeen yhteydessä luovutaan osasta nykyisiä toimitiloja. Tästä aiheutuvat säästöt ovat 724 239,36 €/v (sis. alv osuuden 140 175,36 €/v).

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.