Valtioneuvoston selonteko VM/2023/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027

VNS 1/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. +358 295 530 525

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.