Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2024/28

« Tasavallan presidentin esittely 22.3.2024 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta (HE 109/2023 vp; EV 3/2024 vp)

EV 3/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Noora Silmonen, p. +358 295 163 266

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.