Viran täyttäminen OM/2023/23

« Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan, 1.1.2024 lukien avoimeksi tulevaan korkeimman oikeuden jäsenen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos Pasi Pölönen.

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen Pasi Pölösen 1.1.2024 lukien

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Korkeimman oikeuden esitys jäsenen viran täyttämiseksi liitteineen *
  2. Korkeimman oikeuden esitys jäsenen viran täyttämiseksi liitteineen *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.