Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Arviointineuvosto huolestunut etäopetuksen ja karanteenien vaikutuksista oppilaiden perusoikeuksiin

Valtioneuvoston viestintäosasto
6.5.2021 10.58
Uutinen

Myös ensi lukuvuonna voidaan joutua siirtymään etäopetukseen koronaepidemian hillitsemiseksi. Arviointineuvosto katsoo, että etäopetuksen riskejä, hyötyjä ja vaikutuksia tulisi arvioida. Pitäisi arvioida esimerkiksi sitä, saavatko kaikki yhdenvertaisesti opetusta.

Perusopetusta koskevassa hallituksen esityksessä säädetään mahdollisuudesta siirtyä osittain tai kokonaan etäopetukseen lukuvuonna 2021-2022, jos koronaepidemia yltyy. Esityksessä käsitellään kattavasti jo saatuja kokemuksia etäopetuksesta, mutta siinä ei juuri arvioida tämän esityksen vaikutuksia. Vaikutukset ovat todennäköisesti erilaisia lukukaudella 2021-2022, kun väestön rokotekattavuus on selvästi edellistä lukukautta korkeampi.

Esityksen tarkoituksena on hidastaa virustartuntoja, mutta esityksessä ei arvioida kontaktien vähentymisen terveysvaikutuksia. Tehtävä on ymmärrettävästi vaikea, mutta se on kokonaisuuden kannalta olennainen. Esityksessä tulisi ylipäätään arvioida koronaviruksen leviämisen riskejä, lähiopetuksen hyötyjä ja etäopetuksen haittoja.

Arviointineuvosto katsoo, että esitys voi vaikuttaa oppilaiden yhdenvertaisuuteen ja oikeuteen saada perusopetusta. Esityksen perusteella etäopetus on ollut varsin kirjavaa, mutta esityksessä ei käsitellä, miten etäopetus olisi jatkossa tasalaatuisempaa. Lisäksi karanteeniin jäänyt oppilas voi jäädä ilman etäopetusta ja hänet eristetään käytännössä kouluyhteisöstä. 

Arviointineuvosto on antanut lausunnon perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaista koulua koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.
 

Sivun alkuun