Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-ministerutskottet diskuterade EMU och Turkiet

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.10.2017 10.40 | Publicerad på svenska 13.10.2017 kl. 13.17
Pressmeddelande 466/2017

EU-ministerutskottet behandlade vid sitt möte den 13 oktober Finlands riktlinjer för förhandspåverkan när det gäller utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen EMU. Ministerutskottet fick också en lägesrapport om Turkiet.

EU-ministerutskottet fastställde att Finland medverkar aktivt i stärkandet av EMU:s verksamhetsförutsättningar med beaktande av investeraransvaret och de grundläggande principerna för marknadsekonomi. Finland framhäver betydelsen av marknadsdisciplin och medlemsstaternas eget ansvar när det gäller att förbättra EMU:s funktion.

– Det är klart att EMU bör utvecklas, och Finland kommer även i fortsättningen att aktivt delta i utvecklingsarbetet, konstaterade statsminister Juha Sipilä.

Mer detaljerad information om Finlands ståndpunkter i fråga om EMU finns i den E-skrivelse som EU-ministerutskottet godkände.

Som ett led i förberedelserna inför Europeiska rådets möte (den 19–20 oktober) fick EU-ministerutskottet också en lägesrapport om relationerna mellan EU och Turkiet. Trots problemen anser Finland fortfarande att Turkiets EU-medlemskapsprocess inte ska avbrytas. Vid ministerutskottets möte behandlades också fallet med den finländska journalisten.

Därtill behandlade EU-ministerutskottet Europeiska kommissionens motiverade yttrande (2015/2125). Ministerutskottet fastställde att offentlig information ur Skogscentralens informationssystem i fortsättningen får lämnas ut utan att begäran om information behöver motiveras. Skyddet av personuppgifter kommer att bestå.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför rådet för utrikes frågor och allmänna rådet. Rådet för utrikes frågor (den 16 oktober) kommer att diskutera Iran, Nordkorea, Turkiet och EU:s politik för de mänskliga rättigheterna. Huvudtemat för allmänna rådets möte (den 17 oktober) är förberedelserna inför Europeiska rådets möte. Ministrarna, som sammanträder i EU27-sammansättning, ska också få en lägesrapport om förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Juha Sipilä regeringen
Palaa sivun alkuun