Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat Eurooppa-neuvostoon

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 17.4.2024 10.08 | Julkaistu suomeksi 17.4.2024 klo 14.41
Tiedote
Suomen ja EU:n liput vierekkäin

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan keskiviikkona 17. huhtikuuta Suomen kannat Brysselissä 17. ja 18. huhtikuuta järjestettävään ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston. Kokouksen asialistalla on EU:n Lähi-idän ja Ukrainan tapahtumat, EU:n Turkki-suhteet sekä unionin pitkän aikavälin kilpailukyky.

Suomi katsoo, että EU:n strateginen kilpailukyky perustuu unionin omien vahvuuksien edelleen kehittämiselle ja markkinaehtoisille ratkaisuille. Keskiössä ovat toimivat, vapaaseen liikkuvuuteen perustuvat sisämarkkinat sekä tehokas valtiontuki- ja kilpailupolitiikka, jotka osaltaan edistävät ennustettavuutta ja suotuisaa investointiympäristöä. Suomi korostaa avoimen, sääntöperustaisen ja vastuullisen kansainvälisen kaupan merkitystä Euroopan kilpailukyvylle. Suomen tavoitteena on, että biotalouden kasvun mahdollisuudet huomioidaan vahvasti erityisesti EU:n teollisuuspolitiikassa. EU:ssa tulee jatkaa työtä datatalouden ja digitalisaation edistämiseksi sekä investoida erityisesti murrosteknologioihin. Suomen tavoitteena on parempi ja vähäisempi EU-sääntely. 

Suomi korostaa, että pääomamarkkinaunionin päätavoitteena tulee olla tehokkaan ja likvidin rahoitus-markkinan varmistaminen, jossa markkinariskit on oikein hinnoiteltu ja sijoittajan vastuu osaltaan toteutuu.  Suomi edistää yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen löytymistä pääomamarkkinoiden kehittämiseksi osana strategisen kilpailukyvyn vahvistamista.

Osana kilpailukyvystä käytävää keskustelua Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tulee keskittyä ruokaturvan parantamiseen. Unionin on edistettävä avointa ja oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa. Suomi tukee lisätoimenpiteiden käyttöönottoa Venäjän ja Valko-Venäjän maataloustuotteiden tuonnin rajoittamiseksi Euroopan unioniin. 

Ukrainan osalta Suomi korostaa, että EU:n vahvaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle sekä humanitaarista apua Ukrainaan tulee jatkaa ja lisätä. Suomi tukee komission ja korkean edustajan ehdotuksia unionissa pysäytettynä olevista Venäjän keskuspankkivaroista kertyvien ylimääräisten tuottojen käyttämisestä Ukrainan hyväksi. Suomi pitää asian nopeaa käsittelyä tärkeänä. Suomi pitää komission ja korkean edustajan ehdottamaa varojen suuntaamista sekä Ukrainan puolustukseen että jälleen-rakennuksen tukemiseksi tarkoituksenmukaisena.

Suomi tukee EU–Turkki -yhteistyön tiivistämistä, huomioiden Turkin strategisen ja taloudellisen merkityksen ja merkittävän alueellisen roolin. Suomi on syvästi huolissaan Turkin demokratian, oikeusvaltion, perusoikeuksien ja oikeuslaitoksen negatiivisesta kehityksestä. Samalla Turkki on EU:lle tärkeä kumppani, jonka kanssa on tärkeätä jatkaa yhteistyötä ja vuoropuhelua myös vaikeammissa asiakysymyksissä.

Lähi-idän osalta Suomi tukee EU:n yhtenäistä ja vahvaa toimintaa.  Suomi katsoo, että EU:n tulee edistää humanitaarisen tulitauon aikaansaamista Gazaan. Sotilaallisen voimankäytön tulee olla välttämätöntä ja suhteellista kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Suomi tuomitsee voimakkaasti Iranin iskun ja painottaa de-eskalaation kriittistä merkitystä Lähi-idän kireässä tilanteessa. Suomi ja EU pyrkivät vaikuttamaan kaikkiin osapuoliin niin, että ne pidättäytyisivät alueellista turvallisuutta entisestään heikentävistä toimista. Suomi jatkaa aktiivista yhteydenpitoa alueen maihin.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.