Hyppää sisältöön

Hallituksen strategisen johtamisen malli saa kiitosta – toimeenpanossa kehitettävää

statsrådets kommunikationsavdelning
Julkaisuajankohta 27.10.2017 13.18
Tiedote 490/2017

Valtioneuvoston kanslia on kartoittanut sidosryhmien näkemyksiä pääministeri Juha Sipilän hallituksen käyttöönottamasta uudesta strategiamallista. Siinä hallituksen strategian muodostavat linjaava hallitusohjelma ja keinot täsmentävä hallituksen toimintasuunnitelma, joka yhteensovitetaan julkisen talouden suunnitelman kanssa.

Selvityksen keskeinen tulos on, että yhteiskunnan vaikuttajat suhtautuvat myönteisesti uudistettuun strategiamalliin. Mallin toteuttamisessa nähdään kuitenkin edelleen monelta osin kehitettävää, eikä siihen kohdistuvia suuria odotuksia ole vielä täytetty. Uuden toimintamallin katsotaan edistäneen myönteisesti politiikan sisällön ja resurssien yhteensovittamista, hallituspolitiikan vaikuttavuutta ja vahvistaneen yli ministeriörajojen tapahtuvaa politiikkavalmistelua.

Eniten parantamisen varaa nähdään politiikan toimeenpanossa. Poliittisten toimijoiden ja virkamiesten väliseen suhteeseen toivotaan selkeyttä. Politiikan vaikutusarviointeihin ja yleisemminkin tietoon perustuvaan politiikan tekemiseen toivotaan parannusta. 

Aula Research Oy:n toteuttaman selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa sidosryhmien näkemyksiä uudistetusta strategiamallista ja tunnistaa mallin kehityskohteita. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka työnsä puolesta seuraavat läheisesti hallituksen toimintaa. Kysely lähetettiin poliitikoille (kansanedustajat, eduskuntaryhmien kansliat, puoluetoimistot, ministereiden avustajat), virkamiehille, median edustajille sekä työmarkkina- ja edunvalvontajärjestöjen johdolle. Vastaavanlainen selvitys tehtiin vuonna 2015.

Valtioneuvoston kanslia hyödyntää tuloksia strategiamallin jatkokehittämisessä. Hallituskauden lopulla on tavanomaisesti asetettu hallituksen strategisia työvälineitä tarkasteleva kehittämishanke.

Liite: Yhteenveto selvityshankkeen tuloksista

Lisätietoja: Johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka, p. 0295 160 177 Hallituksen strategiasihteeristö, valtioneuvoston kanslia