Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Regeringens modell för strategisk ledning får beröm – genomförandet bör ses över

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.10.2017 13.18 | Publicerad på svenska 30.10.2017 kl. 10.27
Pressmeddelande 490/2017

Statsrådets kansli har kartlagt intressenternas åsikter om den nya strategimodell som statsminister Juha Sipiläs regering har infört. I modellen utgörs strategin av regeringsprogrammet som ger riktlinjerna och regeringens handlingsplan som preciserar metoderna och som samordnas med planen för de offentliga finanserna.

Det viktigaste resultatet av undersökningen är att samhällspåverkarna förhåller sig positivt till den förnyade strategimodellen. Genomförandet av modellen anses dock till många delar ge utrymme för utveckling, och de stora förväntningar som riktas på den har inte infriats än. Enligt bedömningarna har den nya verksamhetsmodellen på ett positivt sätt förbättrat samordningen av politikens innehåll och resurserna, ökat regeringspolitikens genomslag och stärkt den politiska beredningen över ministeriegränserna.

Mest rum för förbättring ser man i genomförandet av politiken. Större klarhet efterlyses i relationen mellan de politiska aktörerna och tjänstemännen. En skärpning välkomnas i konsekvensbedömningen av den drivna politiken och mer allmänt i den politik som förs på basis av kunskap och information.

Målet med undersökningen som utfördes av Aula Research Oy var att kartlägga intressenternas syn på den omarbetade strategimodellen och att identifiera vilka delar av den som behöver utvecklas. Enkäten genomfördes bland personer som i sitt arbete på nära håll följer regeringens verksamhet. Enkäten skickades till politiker (riksdagsledamöter, riksdagsgruppernas kanslier, partikanslier, ministranas medarbetare), tjänstemän, representanter för media samt ledningen vid arbetsmarknads- och intressebevakningsorganisationer. En motsvarande utredning utfördes 2015.

Statsstatsrådets kansli utnyttjar resultaten vid den fortsatta utvecklingen av strategimodellen. I slutet av regeringsperioden har man vanligen tillsatt ett utvecklingsprojekt för att se över regeringens strategiska verktyg.

Bilaga: Sammandrag över resultaten av undersökningen (på finska)

Ytterligare information: Jouni Varanka, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 160 177, regeringens strategisekretariat, statsrådets kansli

 
Sivun alkuun