Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus edistää kotoutumista ja kuntiin siirtymistä

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.5.2016 12.32
Tiedote 189/2016

Hallitus haluaa saada oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntiin, koulutukseen ja työhön. Tavoite on tehdä kotoutumisesta joustavampaa ja tehokkaampaa. Hallitus julkisti kotouttamisen toimintasuunnitelman 3.5.2016.

Toimintasuunnitelma sisältää kuusi kotoutumista edistävää toimenpidekokonaisuutta. Maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen on koko yhteiskunnan etu, ja hallittu ja nopea siirtyminen kuntiin eri puolelle Suomea tukee tätä. Tällä hetkellä kuntapaikkoja ei ole riittävästi tarjolla, ja hallitus haluaa vauhdittaa kuntapaikkojen saamista.

Kotoutuminen tukee yhteiskunnan jäseneksi pääsemistä ja ehkäisee syrjäytymistä. Onnistunut kotoutuminen lähtee ihmisestä itsestään ja vaatii aktiivisuutta ja vastuullisuutta. Kotoutumista uudistetaan rakentamatta yhdenvertaisuutta loukkaavia etuoikeuttavia palveluita.

Kotoutumispalvelut joustavammiksi ja koulutuspolut kuntoon

Hallitus vauhdittaa oleskeluluvan saaneiden siirtymistä kuntiin ja kotoutumispalveluihin. Tavoitteena on esimerkiksi, että alkukartoitus on laadittu kahden viikon kuluttua oleskeluluvan saamisesta. Sen teko aloitetaan jo vastaanottokeskuksessa.

Hallitus nopeuttaa oleskeluluvan saaneiden työllistymistä, yrittäjyyttä ja koulutusta. Kotoutumiskoulutuksen ja sitä seuraavien koulutusten raja-aitoja madalletaan.  Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehostetaan ja aikaisempia opintoja suorittaneet ohjataan nykyistä tehokkaammin tarkoituksenmukaiseen täydentävään koulutukseen. Kielen opiskelua integroidaan muuhun opiskeluun. Aikuisten perusopetus uudistetaan.

Kotoutumiskoulutus kytketään vahvasti työelämään ja työnantajien tarpeisiin. Työllistymistä edistetään esimerkiksi nopean työllistymisen kokeilulla. Sosiaali- ja terveyspalveluilla tuetaan oleskeluluvan saaneiden toimintakykyä ja terveyttä.

Maahanmuuttajaperheille annettavalla moniammatillisella tuella ja opiskeluhuollolla vahvistetaan oppimista. Opettajien koulutuksessa huomioidaan maahanmuuttajien erityistarpeet. Maahanmuuttajien osallisuutta vapaa-ajan ja järjestötoiminnassa lisätään.

Toimintasuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä eri ministeriöiden kesken. Se muodostaa kokonaisuuden 8.12.2015 hyväksytyn turvapaikkapoliittisen ohjelman kanssa.

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Lisätiedot:

maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112

johtaja Kirsi Kangaspunta, OKM. p. 040 709 9295

sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, STM, p. 029 516 3286

erityisasiantuntija Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö, p. 0400 985 966

neuvotteleva virkamies Katja Palonen, VM, p. 029 553 0322

Anu Vehviläinen Hanna Mäntylä Jari Lindström Kimmo Tiilikainen Sanni Grahn-Laasonen hallitus
Sivun alkuun