Hyppää sisältöön

Hallitus linjasi kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta

maa- ja metsätalousministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.5.2020 14.08
Tiedote 315/2020
Maaseutu

Hallitus linjasi neuvottelussaan 6. toukokuuta maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta sekä ulkomaisen kausityövoiman maahantulosta että kotimaisen työvoiman kannusteista.

Kotimaisen kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi hallitus linjasi seuraavista valmisteluista:

  • Valmistellaan määräaikainen korotus työttömyysturvan suojaosaan
  • Laajennetaan työttömyysturvalainsäädännössä tarkoitetun liikkuvuusavustuksen käyttömahdollisuuksia määräajaksi
  • Toteutetaan luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen

Ulkomaisen kausityövoiman osalta hallitus päätti purkaa seuraavat kausityövoiman maahantulon rajoitukset:

  • Sallitaan EU-maiden kansalaisten maahantulo kausityöhön muun työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen.
  • Sallitaan kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi 14.5 alkaen. Voimassaolevia ohjeita kuljetuksista ja kahden viikon karanteenista jatketaan. MMM ohjeistaa maahantulosta erikseen tarkemmin.
  • Sadonkorjuun varmistamiseksi sallitaan sille erikseen arvioitavan työvoiman määrä 31.5. mennessä kesäkuun alusta syyskuun loppuun huomioiden Covid19-tilanne lähtömaissa sekä kotimaan työvoiman saatavuus.

Lisäksi hallitus esittää ulkomaalaislain väliaikaista muuttamista niiden henkilöiden osalta, jotka työskentelevät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden työtehtävissä.

Työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettaisiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta, joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa. Työnteko-oikeuden kestoa laajennettaisiin siten, että oikeus työskennellä jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa 31.10.2020 asti.

Lisätietoja: maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193