Hyppää sisältöön

Katsaus: Sosiaalinen media tukee kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamista

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuajankohta 9.1.2023 10.06
Uutinen

Yllättävät kriisi- ja häiriötilanteet näkyvät sosiaalisen median sisältöinä lähes reaaliajassa. Nopeatempoinen mediaympäristö luo epävarmuuksia ja informaatiotyhjiöitä, joiden täyttäminen edellyttää viranomaisilta aktiivista ja ennakoivaa viestintää. Näin todetaan 9. tammikuuta julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Policy Brief -katsauksessa.

Viranomaisia haastavat etenkin tilanteet, joissa puutteellista ja virheellistä tietoa jaetaan sosiaalisessa mediassa tahattomasti, tarkoituksella tai kun oikeaa tietoa levitetään haitallisessa tarkoituksessa. Toisaalta sosiaalisen median erityispiirteet luovat mahdollisuuksia viranomaisten kriisi- ja onnettomuusjohtamistyöhön.

”Sosiaalinen media mahdollistaa viranomaisille suoran yhteyden kansalaisiin ilman perinteisen median tekemää tulkintaa ja karsintaa”, sanoo professori Harri Jalonen Vaasan yliopistosta.

Kriisiajan viranomaisviestinnällä on myös yhteiskunnallista luottamusta rakentava ulottuvuutensa.

”Parhaimmillaan viranomaisviestintä edistää kollektiivista toimijuutta, joka mahdollistaa yhteiskunnan riittävän yhtenäisen ja vaikuttavan toimintakyvyn”, arvioi erityisasiantuntija Teija Mankkinen sisäministeriöstä.

Kyvykkyydet ja valmiudet esiin

Some pelastaa -hankkeessa (Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa) tarkastellaan sosiaalisen median hyödyntämistä suomalaisissa ja kansainvälisissä kriisi- ja poikkeustilanteissa. Hanke käynnistettiin, koska Suomesta puuttuu kattavaa tutkimustietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä suuronnettomuustilanteissa.

Vaasan yliopiston, Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston yhteishankkeessa paikataan tutkimusaukkoa tarkastelemalla monimenetelmällisesti sosiaalisen median hyödyntämistä suomalaisissa ja kansainvälisissä kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Hankkeen ensimmäinen Policy Brief tarkastelee sosiaalisen median hyödyntämistä kriisi- ja onnettomuustilanteissa kansainvälisen tutkimuksen valossa. Policy Brief kokoaa yhteen kansainvälistä tutkimustietoa ja tarjoaa tutkimukseen pohjautuvia toimenpide-ehdotuksia.

”Kiinnitämme tutkimuksessamme erityistä huomiota niihin kyvykkyyksiin, osaamisiin ja toimintavalmiuksiin, joita eri viranomaisilla tulisi olla haastavassa ja jatkuvasti muuttuvassa informaatioympäristössä toimimisessa”, kertovat erikoistutkija Alisa Puustinen Pelastusopistosta ja Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta ymmärrystä sosiaalisen median hyödyntämisestä kriisi- ja onnettomuustilanteissa. Hankkeessa tuotetaan hyviä käytäntöjä ja suosituksia sosiaalisessa mediassa toteutettavaan viranomaisviestintään.

Some pelastaa – sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa -hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Some pelastaa -hankkeen johtaja, professori Harri Jalonen, Vaasan yliopisto, harri.jalonen(at)uwasa.fi, p. 044 907 4964, Erikoistutkija Alisa Puustinen, Pelastusopisto, alisa.puustinen(at)pelastusopisto.fi, Erikoistutkija Pirjo Jukarainen, Poliisiammattikorkeakoulu, pirjo.jukarainen(at)polamk.fi sekä Some pelastaa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Teija Mankkinen, sisäministeriö, teija.mankkinen(at)govsec.fi