Hyppää sisältöön

Pääministerin ilmoitus rajaturvallisuudesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.11.2023 17.08
Pääministerin ilmoitus

Pääministeri Petteri Orpo antoi pääministerin ilmoituksen eduskunnassa 23.11.2023.

Arvoisa puhemies,

Suomen itärajalla on vakava rajaturvallisuuden häiriötilanne. Venäjältä Suomeen on elokuun alun jälkeen eilisiltaan mennessä saapunut 803 kolmannen maan kansalaista, joilla ei ole ollut viisumia tai oleskelulupaa Suomeen. Kyse on järjestäytyneestä toiminnasta ja siten kansallisesta turvallisuudesta. Viimeisten viikkojen aikana ilmiö on kiihtynyt, ja tilanne on vaikeutunut. 

Häiriötilanne alkoi vaikeana Kaakkois-Suomessa. Valtioneuvosto päätti rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 18.11.2023 alkaen kolmeksi kuukaudeksi. Päätöksen mukaisesti itärajalla suljettiin Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitettiin Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille. Valtioneuvoston tekemä rajavartiolain mukainen rajanylityspaikkojen sulkemispäätös on tehnyt tilanteesta hallitun Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan rajanylityspaikoilla. 

Nämä toimet eivät kuitenkaan valitettavasti pysäyttäneet ilmiötä itärajallamme. Päinvastoin on kasvavassa määrin merkkejä siitä, että tilanne on pahenemaan päin. Venäjän viranomaiset eivät ole toimintaan puuttuneet, vaan pikemminkin avittaneet sitä. 

Ihmisiä on kuljetettu kohti pohjoisempia itärajan rajanylityspaikkoja. Vaikein tilanne on kuluvalla viikolla ollut Kainuussa ja Lapissa. Vartiukseen ja Sallaan on viikon aikana saapunut 238 henkilöä, mikä on erittäin poikkeuksellista. 

Kävin itse maanantaina Kuhmossa, Vartiuksen raja-asemalla. Halusin tutustua itärajan tilanteeseen ja viranomaisten toimintaan paikan päällä. Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien, Tullin ja poliisin henkilöstö on osaavaa ja toimii ammattimaisesti, rauhallisesti ja luottamusta herättävästi. Viranomaisten työ, samoin kuin viranomaisten välinen hyvä yhteistyö, ansaitsee kiitoksen. 

Hallituksen tehtävä on antaa viranomaisille kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavat työvälineet ja tuki niiden käyttämiseen. Rajavartiolaitoksella ja muilla viranomaisilla on hyvä valmius näiden päätösten toimeenpanoon.

Valtioneuvosto päätti eilen 22.11.2023 sulkea myös Kuusamon, Vartiuksen ja Sallan raja-asemat. Päätös tulee voimaan perjantain vastaisena yönä ja se on voimassa 23. joulukuuta saakka. 

Me seuraamme tilannetta edelleen tiiviisti, ja tarvittaessa teemme lisää ratkaisuja. 

Me toimimme, kuten Suomi on aina toiminut: ennen kaikkea edistäen Suomen ja suomalaisten turvallisuutta sekä hyvinvointia. Toimemme ei ole suunnattu ketään vastaan, vaan oman alueellisen koskemattomuutemme vahvistamiseksi.

Arvoisa puhemies,

suomalaisten turvallisuus, yleinen järjestys ja kansallinen turvallisuus ovat hallituksen prioriteetti. Suomen turvallisuusympäristö on ollut merkittävässä muutoksessa Venäjän 24.2.2022 aloittaman laittoman hyökkäyssodan johdosta. 

Nyt kohdattua itärajan välineellistettyä maahantuloa ja sen hallintaa tulee tarkastella tässä viitekehyksessä. Kansallisen vastauksen pitää olla selkeä ja vahva. Suomeen ei voi vaikuttaa, Suomea ei voi horjuttaa.

Venäjä on pyrkinyt jo vuosia aiheuttamaan eripuraa, horjuttamaan yhtenäisyyttä Euroopassa ja heikentämään läntistä liittoumaa sekä kansainvälistä, sääntöpohjaista toimintaa. Tämä EU-rajalla tapahtuva on yksi episodi, yksi näytös tässä näytelmässä.

Välineellistetty maahantulo on tyypillinen vaikuttamisen väline. Sen pyrkimyksenä voi olla suomalaisen yhteiskunnan horjuttaminen luomalla epävarmuutta ja aiheuttamalla yhteiskunnan jakautumista. 

Samalla Venäjä pyrkii muistuttamaan, että Suomi on välineellistetyn maahantulon kohdemaana Venäjän toimista riippuvainen ja niille haavoittuva.

Yleisempi pyrkimys on heikentää länsimaiden tukea Ukrainalle viemällä huomio pois Venäjän edelleen jatkamasta sodasta Ukrainassa. 

Arvoisa puhemies,

Kokonaisvaltaisesti tarkastellen, turvallisuustilanteen ollessa jännittynyt, ovat nyt tehdyt päätökset ja itärajalla nähdyt toimet harkittu perustelluiksi sekä oikeasuhtaisiksi. 

Tehdyt päätökset ovat välttämättömiä ja niiden välttämättömyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Tarvittaessa päätökset ollaan valmiita purkamaan, mikäli häiriötilanne päättyy ja yleinen järjestys sekä kansallinen turvallisuus kyetään turvaamaan.

Rajoituspäätökset vaikuttavat tavallisiin ihmisiin ja heidän arkeensa. Siksikin hallitus valitsi heti alkuun näin järeät toimet – ilmiö on saatava loppumaan. 

Ylin poliittinen johto, turvallisuusviranomaiset sekä näitä tukevat toimijat seuraavat tilannetta herkeämättä. Suomi tukeutuu eurooppalaisiin mekanismeihin. Suomi on myös pitänyt puolustuksen kansainväliset kumppanit tietoisena tilanteesta. Viesti ja tuki kansainvälisiltä kumppaneilta on ollut vankka. 

Olemme viestineet tilanteesta Venäjälle siinä määrin kuin se on ollut mahdollista, diplomaattisia kanavia pitkin ja rajan normaalina yhteydenpitona. Venäjä on tilanteen aiheuttanut ja voi sen myös lopettaa. 

Suomen päätöksenteko asiassa on avointa, viranomaiset viestivät avoimesti ja muun muassa tiedotusvälineillä on ollut vapaa pääsy rajanylityspaikoille. 

Valtioneuvosto ja viranomaiset ovat valmistautuneet myös tilanteen vaikeutumiseen. Tarvittaessa lain sallimat keinot käytetään täysimääräisesti hyväksi. Samalla huolehditaan oikeusturvasta ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevista. 

Rajavartiolain tarkoittamalla tavalla huolehditaan myös siitä, että kansainvälisen suojelun hakeminen Suomesta on mahdollista. 

Arvoisa puhemies, 

Ilman kansallista turvallisuutta ja sen ylläpitämistä meillä ei ole mahdollisuutta taata ihmisoikeuksia. 

On tärkeää, että keskustelemme tilanteesta ja päätöksistä kaikista näkökulmista. Mutta emme saa ajautua tilanteeseen, jossa ulkopuolisen painostuksen ja psykologisen vaikuttamisen seurauksena kansallinen turvallisuus ja ihmisoikeudet nähdään mustavalkoisesti toistensa vastakohtana ja keskustelu muuttuu jyrkäksi sisäiseksi vastakkainasetteluksi. Siitä hyötyisi vain ja ainoastaan Venäjä, eivät rajalle tulevat ihmiset emmekä me suomalaiset ja Suomessa asuvat ihmiset. 

Venäjän narratiivi on, että rajan sulkeminen on ”Venäjän vastaista politiikkaa”, joka on tarkoitettu hankaloittamaan Suomen ja Venäjän välillä elävien ihmisten arkea. 

Siitä ei ole kysymys. Jokaisen päätöksen tavoitteena on, että tilanne rajalla palaa normaaliksi mahdollisimman pian. Se on myös Venäjän etu.

Olemme Suomena olleet varautuneita siihen, että Naton jäsenenä meihin voi kohdistua erilaisia ilkeyksiä, yllättyneitä emme ole. Meillä on sitkoa siihenkin, että tilanne voi kestää. 

Tässä kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeässä kysymyksessä meillä on myös yhtenäinen eduskunta. Kiitän oppositiopuolueita siitä tuesta, jota olette hallituksen päätöksille ja viranomaisillemme antaneet. 

Siksi haluan vielä toistaa: Suomeen ei voi vaikuttaa, Suomea ei voi horjuttaa.