Hyppää sisältöön

Pandemia pienensi valtion osinkotuloja viime vuonna

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.5.2021 9.00
Tiedote 278
Valtioneuvoston linnan pääsisäänkäynti

Vuonna 2020 valtio sai yhtiöomistuksistaan tuloja yhteensä 0,9 miljardia euroa edellisvuoden vastaavan luvun ollessa 1,5 miljardia euroa. Kertomusvuoden tulot koostuivat osinkotuloista ja pääomanpalautuksista. Osinkotulojen laskuun vaikutti lähinnä koronavirusepidemia.

Valtion kaikkien yhtiöomistusten yhteenlaskettu arvo vuoden lopussa oli noin 46,8 miljardia euroa. Pörssiomistusten markkina-arvo vuoden 2020 lopussa oli noin 37 miljardia euroa sisältäen Solidiumin omistukset.

Tiedot julkistettiin hallituksen vuosikertomuksessa 2020, jonka liite 4 kertoo valtion yhtiöomistussalkun kehityksen vuonna 2020.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulla oleviin yhtiöihin nimitettiin vuonna 2020 yhteensä 184 hallitusjäsentä, joista valtion nimeämiä oli yhteensä 158. Näistä uusia jäseniä oli 31. Naisten osuus valtion nimitysvallassa olevista hallitusjäsenistä nousi 46 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 43 prosenttia. Naisten osuus hallitusten puheenjohtajista nousi 27 prosenttiin edellisvuoden 19 prosentista.

Maaliskuussa 2020 pandemia aiheutti voimakkaan laskun pörssikursseissa, mikä näkyi myös valtion pörssisalkussa. Suoraan omistettujen pörssiyhtiöiden arvo laski pahimmillaan lähes 40 prosenttia edellisen vuoden lopun tasoon verrattuna. Valtion kaikkien pörssiomistusten arvonkehitys oli kertomusvuonna markkinakehitykseen verrattuna kuitenkin hyvää. Loppuvuoden hyvän kehityksen seurauksena kaikkien pörssiomistusten tuotto nousi 35,4 prosenttiin edellisvuoden 25,3 prosentista sisältäen Solidiumin salkkuyhtiöt.

Valtion yhtiömuotoinen omistaminen jakautui vuoden päättyessä 66 yhtiöön, joista 36 oli kaupallisin perustein toimivia yhtiötä ja 30 erityistehtäväyhtiöitä.

Kaikkien valtio-omisteisten ja Solidiumin kautta omistettujen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2020 oli yhteensä noin 142,9 miljardia euroa ja ne työllistivät yhteensä 313 500 työntekijää. Valtio-omisteiset yhtiöt maksoivat ja tilittivät veroja yhteensä 8,6 miljardia euroa. 

Uusi valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös ”Vaurautta vastuullisella omistajuudella” julkistettiin huhtikuussa. Periaatepäätöksessä korostuvat erityisesti vastuullisuusasiat. Aiempaan verrattuna selkeä painopiste on ilmastoasioissa.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen joulukuussa, jonka jälkeen Vaken pohjalta perustettiin Ilmastorahasto Oy. Samalla Altia Oyj:n, Nordic Morning Oy:n, Posti Oyj:n ja Vapo Oy:n Vaken hallussa olleet omistukset siirrettiin takaisin valtioneuvoston kanslialle. Neste Oyj:n 8,3 prosentin omistus jäi Ilmastorahaston omistukseen, mutta valtioneuvoston kanslialla on kuitenkin toimivalta Nesteen koko omistuksen osalta, vaikka siirron seurauksena omistus hajautuu sekä valtioneuvoston kanslialle että Ilmastorahastolle.

Lisätiedot: Kimmo Viertola, ylijohtaja, osastopäällikkö, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia, [email protected], p. 0295 160026, Petri Vihervuori, finanssineuvos, omistajaohjausosasto, valtioneuvoston kanslia, [email protected], p. 040 487 2623